Rozhodčí


Čl. 3
Rozhodčí

 

3.1 Ustanovení a proškolení rozhodčí ČMKS sekce bowling se řídí metodikou vydanou vedením sekce bowling.

3.2 Rozhodčí jsou povinni řídit se pravidly hry, soutěžním řádem, rozpisem soutěže a ostatními pokyny řídícího orgánu soutěže.